Н  А  Ч  А  Л  О
СЪДЪРЖАНИЕ
С китарите на Никола
след 2002 г.
E-mail:
Контакт с Никола Минев
Домашен телефон: 02/8703889
GSM: 0896 100 302